கர்ப்ப காலத்தில் பிளட் குரூப் பார்ப்பதன் முக்கியத்துவம் என்ன ? Rh negative என்றால் ஒரு குழந்தை தான் பிறக்குமா?

கர்ப்ப காலத்தில் பிளட் குரூப் பார்ப்பதன் முக்கியத்துவம் என்ன ? Rh negative என்றால் ஒரு குழந்தை தான் பிறக்குமா?

லீமாவும் அவர் கணவரும் அன்று மருத்துவமனையில் காத்திருந்தனர்.

லீமா தன்னுடைய முதல் கர்ப்பத்தில் இருக்கிறார். அவருடைய ரத்த பரிசோதனைகளின் முடிவுகளை காண்பிப்பதற்காக வந்திருந்தார்.

Read more on this article
  Contact Us
  • 8/267, காமராஜர் தெரு, கருங்குளம், தூத்துக்குடி
  • contact@thamizhpathivugal.com
  • + 91 8667251764
  Follow Us
  About

நாம் தமிழனாக பிறந்து இருக்கிறோம் என்று ஒவ்வொரு தமிழனும் மார்த்தட்டி பெருமைக் கொள்ள வேண்டும்.