குழந்தைகளின் மனம் புண்படாமல் எவ்வாறு அவர்களின் விருப்பத்தை நிராகரிப்பது..?

குழந்தைகளின் மனம் புண்படாமல் எவ்வாறு அவர்களின் விருப்பத்தை நிராகரிப்பது..?

அவற்றை எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து அதில் சிலவற்றிற்கு முடியாது என்று நேரடியாக சொல்லும்போது அவர்கள் மனம் கண்டிப்பாக புண்படும். நாம் என்ன செய்தாலும் நம்மை நம் அம்மா அப்பா தடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று உங்கள் மீது ஒரு வித கோபம் உண்டாகக்கூடும்.

முடியாது என்பதை மென்மையாக எப்படி கூறலாம்:

Read more on this article
  Contact Us
  • 8/267, காமராஜர் தெரு, கருங்குளம், தூத்துக்குடி
  • contact@thamizhpathivugal.com
  • + 91 8667251764
  Follow Us
  About

நாம் தமிழனாக பிறந்து இருக்கிறோம் என்று ஒவ்வொரு தமிழனும் மார்த்தட்டி பெருமைக் கொள்ள வேண்டும்.