இன்றைய பஞ்சாங்கம் - செப்டம்பர் 24, 2022 சனிக்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் - செப்டம்பர் 24, 2022 சனிக்கிழமை

Panchangam

oi

oi-Staff


Updated: Saturday, September 24, 2022, 1:01 [IST]

நாள் : சுபக?

நாள் : சுபகிருது வருடம் புரட்டாசி மாதம் 07 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை 24.9.2022

திதி : இன்று அதிகாலை 03.13 மணி வரை திரியோதசி. பின்னர் சதுர்த்தசி.

நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 05.20 மணி வரை

திதி : இன்று அதிகாலை 03.13 மணி வரை திரியோதசி. பின்னர் சதுர்த்தசி.

நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 05.20 மணி வரை மகம். பின்னர் பூரம்.

நாமயோகம் : இன்று காலை 11.11 மணி வரை சாத்தியம். பின்பு சுபம்.

கரணம் : இன்று அதிகாலை 03.13 மணி வரை வணிசை . பின்னர் பிற்??

நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 05.20 மணி வரை மகம். பின்னர் பூரம்.

நாமயோகம் : இன்று காலை 11.11 மணி வரை சாத்தியம். பின்பு சுபம்.

கரணம் : இன்று அதிகாலை 03.13 மணி வரை வணிசை . பின்னர் பிற்பகல் 03.39 மணி வரை பத்தரை. பின்பு சகுனி.

அமிர்தாதியோகம்: இன்று அதிகாலை 05.20 மணி வரை மரணயோகம். பின்னர் சித்தயோகம்.

நல்ல நேரம்

?

நாமயோகம் : இன்று காலை 11.11 மணி வரை சாத்தியம். பின்பு சுபம்.

கரணம் : இன்று அதிகாலை 03.13 மணி வரை வணிசை . பின்னர் பிற்பகல் 03.39 மணி வரை பத்தரை. பின்பு சகுனி.

அமிர்தாதியோகம்: இன்று அதிகாலை 05.20 மணி வரை மரணயோகம். பின்னர் சித்தயோகம்.

நல்ல நேரம்

காலை : 07.45 முதல் 08.45 மணி வரைபகல் : 11.45 முதல் 12.45 மணி வரைமாலை : 04.45 முதல் 05.45 மணி வரைஇரவு : 09.30 முதல் 10.30 மணி வரை

தவிர்க்க வேண்டிய நேரம?

கரணம் : இன்று அதிகாலை 03.13 மணி வரை வணிசை . பின்னர் பிற்பகல் 03.39 மணி வரை பத்தரை. பின்பு சகுனி.

அமிர்தாதியோகம்: இன்று அதிகாலை 05.20 மணி வரை மரணயோகம். பின்னர் சித்தயோகம்.

நல்ல நேரம்

காலை : 07.45 முதல் 08.45 மணி வரைபகல் : 11.45 முதல் 12.45 மணி வரைமாலை : 04.45 முதல் 05.45 மணி வரைஇரவு : 09.30 முதல் 10.30 மணி வரை

தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்

ராகு காலம்: காலை 09.00 முதல் 10.30 மணி வரை.எமகண்டம்: பகல் 01.30 முதல் 03.00 மணி வரை.குளிகை: காலை 06.00 முதல் 07.30 மணி வரை.

சூலம்: கிழக்கு. பரிகாரம்: தயிர்

நேத்திர??

அமிர்தாதியோகம்: இன்று அதிகாலை 05.20 மணி வரை மரணயோகம். பின்னர் சித்தயோகம்.

நல்ல நேரம்

காலை : 07.45 முதல் 08.45 மணி வரைபகல் : 11.45 முதல் 12.45 மணி வரைமாலை : 04.45 முதல் 05.45 மணி வரைஇரவு : 09.30 முதல் 10.30 மணி வரை

தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்

ராகு காலம்: காலை 09.00 முதல் 10.30 மணி வரை.எமகண்டம்: பகல் 01.30 முதல் 03.00 மணி வரை.குளிகை: காலை 06.00 முதல் 07.30 மணி வரை.

சூலம்: கிழக்கு. பரிகாரம்: தயிர்

நேத்திரம்: 0 - ஜீவன்: 0

English summary

Check out the Nalla Neram & Tamil Gowri Panchangam today.இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் குறித்து இந்த பக்கத்தில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Adblock test (Why?)


நல்ல நேரம்

காலை : 07.45 முதல் 08.45 மணி வரைபகல் : 11.45 முதல் 12.45 மணி வரைமாலை : 04.45 முதல் 05.45 மணி வரைஇரவு : 09.30 முதல் 10.30 மணி வரை

தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்

ராகு காலம்: காலை 09.00 முதல் 10.30 மணி வரை.எமகண்டம்: பகல் 01.30 முதல் 03.00 மணி வரை.குளிகை: காலை 06.00 முதல் 07.30 மணி வரை.

சூலம்: கிழக்கு. பரிகாரம்: தயிர்

நேத்திரம்: 0 - ஜீவன்: 0

English summary

Check out the Nalla Neram & Tamil Gowri Panchangam today.இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் குறித்து இந்த பக்கத்தில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Adblock test (Why?)


காலை : 07.45 முதல் 08.45 மணி வரைபகல் : 11.45 முதல் 12.45 மணி வரைமாலை : 04.45 முதல் 05.45 மணி வரைஇரவு : 09.30 முதல் 10.30 மணி வரை

தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்

ராகு காலம்: காலை 09.00 முதல் 10.30 மணி வரை.எமகண்டம்: பகல் 01.30 முதல் 03.00 மணி வரை.குளிகை: காலை 06.00 முதல் 07.30 மணி வரை.

சூலம்: கிழக்கு. பரிகாரம்: தயிர்

நேத்திரம்: 0 - ஜீவன்: 0

English summary

Check out the Nalla Neram & Tamil Gowri Panchangam today.இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் குறித்து இந்த பக்கத்தில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Adblock test (Why?)


Read more on this article
  Contact Us
  • 8/267, காமராஜர் தெரு, கருங்குளம், தூத்துக்குடி
  • contact@thamizhpathivugal.com
  • + 91 8667251764
  Follow Us
  About

நாம் தமிழனாக பிறந்து இருக்கிறோம் என்று ஒவ்வொரு தமிழனும் மார்த்தட்டி பெருமைக் கொள்ள வேண்டும்.